VI DIGGER REALFAG- SAMMEN MED DERE

Pr Praktisk realfag tilbyr praktisk tilrettelegging og gjennomføring av pedagogisk opplegg og aktiviteter innen matematikk, naturfag og teknologi. Vi ønsker å inspirere til økt interesse for realfagene.