OM OSS

Vi er tre entusiastiske realfagslektorer med bred erfaring fra barnehage, grunnskole og videregående skole. Vi har også lang erfaring med studenter fra barnehage- og lærerutdanning.

 

Vi tror på praktiske aktiviteter i realfagene som et supplement til andre arbeidsmåter. 

Vi er alltid åpne for nye samarbeid! Ta gjerne kontakt.

Anette Kjelsrud

Daglig leder

anette@praktiskrealfag.no

mob: + 47 99 64 34 30

Tone Sigurdsen

Ansvarlig skole og salg av produkter

tone@praktiskrealfag.no

mob: + 47 97 88 56 55

Gry Anita Lunde

Show-sjef og ansvarlig for barnehager, kurs og event

gry@praktiskrealfag.no

mob: + 47 92 06 10 63

I tillegg til å digge realfag med Pr praktisk realfag er vi også å finne i praksisfeltet:

 

Anette Kjelsrud er ansatt i Ringsaker Kommune som newton-lærer for Newton Ringsaker og leder for digitalt veilederkorps.

Tone Sigurdsen underviser elever på Wang Hamar i realfag og newton-lærer for Newton Ringsaker.

 

Gry Anita Lunde er ansatt ved Høgskolen Innlandet og sprer kompetanse og idrettsglede ved å veilede studentene både faglig, praktisk og didaktisk.

Vi digger realfag- sammen med dere